TheSunR19 on WordPress

หลังจากที่เคยได้พูดถึงวิธีการทำลายน้ำอย่างง่ายด้วย Photoscape 3.5 ตอนที่ 1 ไปแล้วนั้น เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำลายน้ำที่มีจำนวนรูปภาพแตกต่างกัน และมีจำนวนไม่มากนัก แต่ถ้าหากว่า รูปภาพที่เรามีอยู่นั้นมันมีมาก คงไม่สะดวกนักที่ต้องมานั่งทำทีละภาพๆๆ ซึ่งวิธีที่ดีกว่าก็คือการทำทีเดียวเลย ทุกภาพ โดยยังคงมีไฟล์ต้นฉบับอยู่เหมือนเดิมครับ และแน่นอนว่า เราก็สามารถใช้โปรแกรม Photoscape 3.5 ได้เหมือนกับตอนที่ 1 ครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำอย่างไร

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งโปรแกรม Photoscape 3.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ แล้วทำดังนี้

1. คลิกที่ “แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม” ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. จะเจอหน้าต่างดังรูปที่ 2 ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์รูปของเราได้ดังกรอบในรูป

รูปที่ 2

3. จะปรากฏรูปขนาดย่อ ดังกรอบลูกศร 2 เราก็เลือกรูปที่ต้องการทำลายน้ำทั้งหมด แล้วลากไปใส่พื้นที่ว่าง ตามลูกศร 3 แล้วจะปรากฏรายชื่อภาพ และแสดงภาพขนาดเต็ม 100% ที่หน้าต่างแสดงภาพ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

4. คลิกที่ “เพิ่มวัตถุ” ดังลูกศร 4 ในรูปที่ 3 จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า ภาพถ่าย 1 ดังรูปที่ 4 และคลิกที่ปุ่มด้านหลัง ดังรูปที่ 4 จะมีเมนูให้เลือกว่าจะใส่ภาพแบบไหน

รูปที่ 4

5. เมื่อเลือกรูปที่ต้องการแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ โดยการคลิกที่รูปปากกา แล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับปรับแต่งรูปลายน้ำที่เราเลือก ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

6. ถ้าเราต้องการใส่ตัวอักษร ก็ให้เลือกติ๊กเครื่องหมายถูกที่ “ตัวอักษร 1” ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับพิมพ์ตัวอักษร และปรับแต่งลักษณะของตัวอักษร ดังรูปที่ 6

 รูปที่ 6

7. เมื่อปรับแต่งทั้งรูปภาพ และตัวอักษรจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็เลือกคลิกที่ “แปลง ทั้งหมด” ดังรูปที่ 7 เพื่อเพิ่มลายน้ำเข้าไปยังรูปภาพของเราทั้งหมดทุกภาพที่เลือกไว้

 รูปที่ 7

8. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการเลือกตำแหน่งบันทึกภาพ และตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่ใส่ลายน้ำเข้าไปแล้ว ซึ่งสามารถเลือกทำได้ ดังรูปที่ 8 เมื่อตั้งค่าจนพอใจแล้วกด “บันทึก”

 รูปที่ 8

9. จะปรากฏหน้าต่างแสดงความก้าวหน้า ดังรูปที่ 9

 รูปที่ 9

10. รอจนขึ้นหน้าต่างแจ้งการแปลงเสร็จสิ้น ดังรูปที่ 10

 รูปที่ 10

11. เมื่อเราเปิดไปดูที่โฟลเดอร์ภาพของเรา จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ “output” ปรากฏอยู่ ดังรูปที่ 11

 รูปที่ 11

12. เมื่อเปิดเข้าไปดู ก็จะพบภาพที่มีชื่อใหม่ ตามที่เราได้ตั้งไว้ในข้อ 8 และมีลายน้ำปรากฏอยู่ที่รูปทั้งหมดเรียบร้อย ดังรูปที่ 12 โดยภาพต้นฉบับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

 รูปที่ 12

หมายเหตุ: วิธีการใส่ลายน้ำแบบนี้เหมาะกับภาพที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากนัก หากภาพมีขนาดที่แตกต่งกันมาก แนะนำให้ใช้วิธีในตอนที่ 1 ครับ

ฝากคอมเมนต์ หรือคำแนะนำให้ด้วยนะครับ ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: