TheSunR19 on WordPress

หลายๆครั้งที่ผมได้เคยโพสเกี่ยวกับโปรแกรมแจกฟรี หรือมีไลเซนต์ (License) มาให้จากเวบผู้สร้างโปรแกรมเอง โดยทั่วไปผมมักจะดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้จากเวบหลายๆเวบ แต่มีเวบหนึ่งที่มีโปรแกรมแจกฟรีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งโปรแกรมที่แจกนั้นเป็นโปรโมชั่นมาจากผู้สร้างโปรแกรมเหล่านั้นเอง บางครั้งก็เป็นไลเซนต์ตลอดชีพ (Lifetime license) แต่ไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชันได้ เพราะถ้าอัพเดทก็จะทำให้ไลเซนต์ที่ลงทะเบียนไว้หมดอายุ หรือไลเซนต์ฟรี 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี พร้อมสามารถอัพเดทได้ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน แต่โปรแกรมเหล่านี้จะมีระยะเวลาให้ดาวน์โหลดไม่นาน และเวบที่ผมมักเข้าไปดาวน์โหลดบ่อยๆ คือ …

เวบ SharewareOnSale.com นั่นเอง ซึ่งเป็นเวบที่มีโปรแกรมแจกฟรีตามโปรโมชัน อัพเดทรายวัน และคราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลและดาวน์โหลดโปรแกรมจากเวบ SOS นี้นะครับ

เริ่มต้น หากเราเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะดาวน์โหลดได้แล้ว ก็คลิกเข้าไปยังหน้าโปรแกรมที่ต้องการจะดาวน์โหลดได้เลยครับ แล้วเราจะพบกับหน้าเวบดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าแรกที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม

จากรูปที่ 1 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมและโปรโมชัน คือราคาจะเปลี่ยนจากราคาเต็มเป็น Free! (100% off) และระยะเวลาที่ลดราคาว่าเหลืออีกกี่วัน หากเลื่อนลงมาจะพบรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม และเงื่อนไขการใช้งานและไลเซนต์ที่แจกในครั้งนี้ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม และเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม และไลเซนต์คีย์

หากพอใจกับเงื่อนไขก็คลิกที่ปุ่มสีส้มยาวๆ ดังในรูปที่ 1 จะเข้าสู่หน้าสำหรับกรอกข้อมูลผู้ขอใช้โปรแกรมในเบื้องต้น ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การกรอกข้อมูลเบื้องต้น

ในรูปที่ 3 จะทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขอดาวน์โหลดโปรแกรม ซึ่งรายละเอียดดังนี้

1 – 2 จะกรอกอีเมล และยืนยันอีเมล ซึ่งต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริง เพราะจะมีการส่งไลเซนต์คีย์ให้ด้วยทางอีเมล หรือลิงค์สำหรับดาวน์โหลดด้วย

3 เลือกประเทศ จริงๆจะเลือกใส่ประเทศอะไรก็ได้ ไม่มีปัญหา

4 เลือกคลิกระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ และ/หรือระบบปฏิบัติการของมือถือ สมาร์ทโฟนที่เราใช้

5 คลิกเลือกเพศ

6 คลิกเลือกประเภทของงานที่เราทำ (คลิกอะไรก็ได้)

7 คลิกไปสู่หน้าสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าดาวน์โหลดโปรแกรม และไลเซนต์คีย์ที่มีให้

สำหรับหน้าดาวน์โหลดจะสามารถดาวน์โหลดตัวช่วยดาวน์โหลดโปรแกรมของเวบ SOS (เราไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยตรง) มาไว้ในเครื่องก่อน แล้วค่อยรันเพื่อโหลดตัวติดตั้งของโปรแกรมที่เราต้องการ ในหน้านี้มีรายละเอียดหลักๆ คือ ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดตัวช่วยดาวน์โหลดของเวบ SOS และคำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน ซึ่งแยกออกเป็น 3 แบบ คือ

  1. มีไลเซนต์คีย์มาให้เรียบร้อย ดังรูปที่ 4 ซึ่งเราจะต้องก๊อปปี้คีย์ไว้สำหรับกรอกเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมภายหลัง หรือระหว่างการติดตั้งโปรแกรม
  2. แบบที่ให้คลิกลิงค์ต่อไปยังหน้าเวบของผู้สร้างโปรแกรมสำหรับลงทะเบียนอีเมล (ขั้นตอนแล้วแต่เวบของผู้สร้างโปรแกรม) ก่อนจะส่งไลเซนต์คีย์ให้ทางอีเมลอีกครั้ง ดังรูปที่ 5

    รูปที่ 5 แบบที่ต้องคลิกลิงค์ต่อไปเพื่อลงทะเบียนในหน้าเวบของผู้สร้างโปรแกรม

  3. แบบที่มีการลงทะเบียนมาในตัวเรียบร้อยแล้ว (registration is build-in) สามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใส่คีย์ใดๆ ดังรูปที่ 6

    รูปที่ 6 แบบที่มีการลงทะเบียนมาให้ในตัวโปรแกรมเรียบร้อย โดยที่เราไม่ต้องใส่คีย์ใดๆอีก

     

นอกเหนือจากโปรแกรมต่างๆแล้ว ทางเวบ SoS ยังมีแจกหนังสือ ซึ่งเราสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ จากรูปที่ 1 เราสามารถคลิกแถบสีส้ม แล้วจะโผล่ไปหน้าสำหรับกรอกอีเมลเพื่อส่งลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือไปให้ หลังจากกรอกอีเมลและลงข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็จะปรากฏหน้าสำหรับดาวน์โหลดหนังสือดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าเพจสำหรับคลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ในรูปที่ 7 หลังจากลงทะเบียนกับทางเวบโหลดหนังสือแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย โดยคลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดดังรูปที่ 7 และถ้าเรียบร้อยจะขึ้นหน้าขอบคุณดังรูปที่ 8 และจะมีการส่งลิงค์เพื่อดาวน์โหลด หรือเปิดไฟล์หนังสือนั้นๆให้ทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 8 หน้าขอบคุณเมื่อส่งคำขอดาวน์โหลดหนังสือสำเร็จ

 

รูปที่ 9 ลิงค์เพื่อเปิดหนังสือจะถูกส่งมาให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

จากรูปที่ 9 ถ้าเราคลิกปุ่มเปิดหนังสือ ดังรูป ก็จะปรากฏรูปแบบ 2 แบบอย่างใดอย่างหนึ่งคือ มีป๊อบอัพเมนูขึ้นมาสำหรับเซฟไฟล์หนังสือ ดังรูปที่ 10 หรือเปิดเป็นหน้าหนังสือผ่านโปรแกรมบนบราวเซอร์ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 10 แสดงป๊อบอัพเมนูขึ้นมาสำหรับเลือกเซฟไฟล์หนังสือ

 

รูปที่ 11 เปิดไฟล์หนังสือผ่านบราวเซอร์

จากรูปที่ 11 เราสามารถเลือกที่จะเซฟไฟล์ที่เปิดบนบราวเซอร์นี้ได้โดยการคลิกปุ่มดาวน์โหลดที่มุมขวาบน ดังรูปที่ 11

ย้อนกลับมาสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม ภายหลังจากที่เซฟตัวช่วยดาวน์โหลดโปรแกรมจากเวบ SoS แล้วเราจะเจอไฟล์ช่วยดาวน์โหลดดังในรูปที่ 12

รูปที่ 12 ไฟล์ช่วยดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลดมาจากเวบ SoS

ในที่นี้ เราควรเซฟข้อมูลของการลงทะเบียนต่างๆ ที่แสดงในหน้าเพจดังรูปที่ 4 ไว้ในไฟล์ เช่นไฟล์ License.txt จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ SharewareOnSale_Giveaway_XXXX_hub.exe (XXXX คือ ชื่อโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลด) แล้วจะปรากฏหน้าโปรแกรมดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 หน้าโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดจากเวบ SoS

จากนั้นกดปุ่ม START เพื่อเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านตัวช่วยดาวน์โหลดนี้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงการดาวน์โหลด ดังรูปที่ 14  เราก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จจะปรากฏหน้าเพจดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 หน้าโปรแกรมระหว่างรอดาวน์โหลดเสร็จ

 

รูปที่ 16 หน้าต่างที่แสดง หลังจากโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จ

จากรูปที่ 16 ถ้าหากยังไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรม และต้องการเซฟไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาแล้วเก็บไว้ ก็คลิกเพื่อติ๊กถูกที่หมายเลข 1 เสร็จแล้วก็คลิกตรงหมายเลข 2 เพื่อเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วลงไป เสร็จก็คลิกหมายเลข 3 เพื่อไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และเมื่อเปิดดูโฟลเดอร์ที่เลือกเก็บไฟล์ก็จะเจอกับไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาผ่านโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ดังรูปที่ 17 และตัวโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดของเวบ SoS สามารถลบทิ้งได้เลย

รูปที่ 17 ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้จากเวบ SharewareOnSale หวังว่าคงได้ประโยชน์กันนะครับ ^^~

ฝากคอมเมนต์ หรือคำแนะนำให้ด้วยนะครับ ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: