TheSunR19 on WordPress

Posts tagged ‘สุชีพ’

คำอธิษฐานที่ชนะรางวัลที่ ๑ โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ [Forward Mail]

ผมได้รับ forward mail ฉบับนี้มา อ่านแล้วทำให้รู้สึกดี ก็เลยเอามาแบ่งปันครับ ^^

——————————————————————

ขอแนะนำให้อ่านโดยทันทีเป็นคำอธิฐานที่ ไพเราะ และประทับใจมากๆ เพื่อจิตที่เป็นสุขสงบอย่างบริสุทธิ์ขออนุโมทนา

———————————————–

มาคมพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งประกาศชักชวนประชาชนให้ส่งข้อเขียนเรื่อง ” ถ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน” ไปที่สมาคม ฉบับของใครดีที่สุดจะได้รับรางวัล  

แต่
รางวัลนั้นก็แปลกอยู่ คือแทนที่จะเป็นเงินเป็นทองหรือของที่ระลึก กลับเป็นว่าข้อเขียนของผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารของสมาคมที่ออกเป็นประจำนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะจัดพิมพ์เป็นใบปลิวหรือจุลสารสำหรับแจกแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นรางวัลดังกล่าวนี้ ก็คือการได้มีส่วนช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั่วไป ซึ่งทางสมาคมถือว่าสูงกว่าการได้เงินทองหรือสิ่งของ

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud