TheSunR19 on WordPress

Posts tagged ‘Free License’

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีจากเวบ SharewareOnSale

หลายๆครั้งที่ผมได้เคยโพสเกี่ยวกับโปรแกรมแจกฟรี หรือมีไลเซนต์ (License) มาให้จากเวบผู้สร้างโปรแกรมเอง โดยทั่วไปผมมักจะดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้จากเวบหลายๆเวบ แต่มีเวบหนึ่งที่มีโปรแกรมแจกฟรีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งโปรแกรมที่แจกนั้นเป็นโปรโมชั่นมาจากผู้สร้างโปรแกรมเหล่านั้นเอง บางครั้งก็เป็นไลเซนต์ตลอดชีพ (Lifetime license) แต่ไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชันได้ เพราะถ้าอัพเดทก็จะทำให้ไลเซนต์ที่ลงทะเบียนไว้หมดอายุ หรือไลเซนต์ฟรี 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี พร้อมสามารถอัพเดทได้ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน แต่โปรแกรมเหล่านี้จะมีระยะเวลาให้ดาวน์โหลดไม่นาน และเวบที่ผมมักเข้าไปดาวน์โหลดบ่อยๆ คือ …

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud