TheSunR19 on WordPress

Posts tagged ‘Shutdown Windows 8’

วิธี Shutdown Windows 8 Development Preview

หลายๆคนที่ลองลง Windows 8 DP แล้วอาจจะเจอปัญหาเส้นผมบังภูเขา ที่ว่า หาปุ่มปิดวินโดว์ หรือปุ่ม Shutdown ไม่เจอนั่นเอง สำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จะขอแนะนำวิธีการปิดวินโดว์นะครับ มีอยู่ 2 วิธีครับ คือ

1. ปิดผ่านการ Logoff User

2. ปิดผ่านเมนู Settings

เรามาดูรายละเอียดกันครับ …

(เพิ่มเติม…)

ลง Windows 8 Development Preview บน VirsualBox แบบ Step by Step

ลง Windows 8 Development Preview บน VirsualBox แบบ Step by Step

สำหรับระบบปฏิบัติการตัวใหม่ Windows 8 Development Preview ที่เพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลด ไปนั้นทำให้หลายคนไม่อยากเสี่ยงที่จะต้องลงอัพเกรดวินโดว์ตัวเดิมที่ใช้อยู่ หรือต้องลง 2 ระบบปฏิบัติการ ดังนั้น จึงมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยง แต่อยากลองใช้ระบบปฏิบัติการใหม่นี้ แม้จะเป็นเพียงแค่เวอร์ชัน pre-beta เท่านั้นก็ตาม มาดูกันครับว่าจะต้องทำอย่างไร

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud